RAZVIJANJE NEGATIVA

RAZVIJANJE CB FILMOVA

IZRADA CD-a IZ NEG., DIA ILI MEDIJA (4 BASE)

IZRADA CD-a IZ NEG.,DIA ILI MEDIJA (16 BASE)

IZRADA CD-a KOD IZRADE SLIKA

KOPIRANJE NA CD ILI DVD

PRESNIMANJE VIDEO MATERIJALA NA DVD - 1h

FOTOGRAFIJE ZA DOKUMENTE 4 kom

FOTOGRAFIJE ZA DOKUMENTE 8 kom

FOTOGRAFIJE ZA DOK. NAKANADNO 4 kom

FOTOGRAFIRANJE U STUDIJU - PORTRET 3 kom 13X18

FOTOGRAFIRANJE U STUDIJU - PORTRET 2 kom 15X20 + 1KOM 20X30

FOTOGRAFIRANJE U STUDIJU - 1 kom 20x30 + 2 kom 15x20 + 5 kom 13x18

REPRODUKCIJA DIG. FOTOAPARATOM - 1 SNIMAK

FOTOGRAFIRANJE NA TERENU - 1h

SNIMANJE VJENČANJA (foto + video) PAKET 1

SNIMANJE VJENČANJA (foto + video) PAKET 2

FOTOGRAFIJA 9 X 13; 10 X 15 1-5 kom

FOTOGRAFIJA 9 X 13, 10 X 15

FOTOGRAFIJA 10 X 15 DIA RAMICA I REZANI

FOTOGRAFIJA 13 X 13

FOTOGRAFIJA 13 X 16; 13 X 18

FOTOGRAFIJA 13 X 19

FOTOGRAFIJA 13 X 13 - 13 X 19 IZ DIA RAMICA I REZANI

FOTOGRAFIJA 15 X 15

FOTOGRAFIJA 15 X 20; 15 X 22

FOTOGRAFIJA 15 X 24

FOTOGRAFIJA 15 X 27 (panorama)

FOTOGRAFIJA 15 X 38 (panorama)

FOTOGRAFIJA 20 X 20

FOTOGRAFIJA 20 X 25

FOTOGRAFIJA 20 X 30

FOTOGRAFIJA 20 X 38 (panorama)

FOTOGRAFIJA 25 X 25

FOTOGRAFIJA 25 X 30

FOTOGRAFIJA 25 X 38

IZRADA FOTO POSJETNICA 100 kom (sa pripremom do 30 min.)

IZRADA FOTO KALENDARA 20X30

IZRADA FOTO KALENDARA 25X38

ISPIS INKJET A4 CRNO-BIJELO

ISPIS INKJET A4 COLOR

ISPIS NA CD/DVD

FOTOKOPIRANJE A4

FOTOKOPIRANJE A4 COLOR

FOTOKOPIRANJE A3

FOTOKOPIRANJE A3 COLOR

PLASTIFICIRANJE A4

PLASTIFICIRANJE A3

PLOŠNO SKENIRANJE DO A4 FORMATA

GRAFIČKA OBRADA NA RAČUNALU - 1h

MONTAŽA FOTOGRAFIJE

IZRADA FOTO ZAHVALNICA 10X15 - 1kom.

INDEX PRINT 10 X 15

INDEX PRINT 13 X 13 (za CD)

INDEX PRINT 20 X 30

SKENIRANJE NEGATIVA I DIAPOZITIVA FORMATA DO 6X9 NA 300 DPI

SKEN   9 X 13     1524 X 1075 / 300 dpi - 4,1 MB

SKEN 10 X 15     1818 X 1228 / 300 dpi - 6,4 MB 

SKEN 13 X 18     1536 X 2138 / 300 dpi - 9,4 MB

SKEN 15 X 20     1830 X 2434 / 300 dpi - 12,8 MB

SKEN 15 X 22     1830 X 2692 / 300 dpi - 14,1 MB

SKEN 20 X 25     2434 X 3036 / 300 dpi - 21,1 MB

SKEN 20 X 30     2434 X 3638 / 300 dpi - 25,3 MB

SKEN 25 X 30     3036 X 3638 / 300 dpi - 31,7 MB

SKEN 25 X 38     3036 X 4536 / 300 dpi - 41,2 MB

ISPIS NA PLOTERU 30 X 45

ISPIS NA PLOTERU 40 X 60

ISPIS NA PLOTERU 50 X 70

ISPIS NA PLOTERU 70 X 100

ISPIS NA PLOTERU m²

KAŠIRANJE NA KAPAFIX 30 X 45

KAŠIRANJE NA KAPAFIX 50 X 70

KAŠIRANJE NA KAPAFIX 70 X 100

KAŠIRANJE NA KAPAFIX m²

FOTO PUZZLE (SLAGALICA) 30 x 45 cm

U cijene je uračunat PDV

CJENIK SE PRIMJENJUJE OD 01.03.2017.

15,00 kn

40,00 kn

25,00 kn

50,00 kn

15,00 kn

30,00 kn

50,00 kn

35,00 kn

45,00 kn

25,00 kn

100,00 kn

160,00 kn

200,00 kn

40,00 kn

600,00 kn

6.500,00 kn

7.500,00 kn

3,00 kn

2,00 kn

3,00 kn

4,00 kn

4,00 kn

4,20 kn

5,00 kn

6,00 kn

6,00 kn

7,00 kn

10,00 kn

20,00 kn

18,00 kn

18,00 kn

20,00 kn

30,00 kn

30,00 kn

30,00 kn

35,00 kn

150,00 kn

25,00 kn

35,00 kn

1,00 kn

5,00 kn

8,00 kn

0,50 kn

2,00 kn

1,00 kn

4,00 kn

15,00 kn

30,00 kn

10,00 kn

100,00 kn

15,00 kn

5,00 kn

5,00 kn

5,00 kn

20,00 kn

6,00 kn

6,00 kn

6,00 kn

10,00 kn

15,00 kn

15,00 kn

20,00 kn

20,00 kn

40,00 kn

40,00 kn

50,00 kn

72,00 kn

105,00 kn

210,00 kn

300,00 kn

50,00 kn

82,00 kn

161,00 kn

230,00 kn

100,00 kn